Posiedzenie Prezydium ZO PZW w Elblągu w dniu 25 kwietnia 2024 r.

- uchwała nr 7/2024 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół PZW za I kwartał 2024 r.
- uchwała nr 8/2024 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej korzystania z aplikacji XtraMarlin  podczas zawodów Teamowego GPO.
- uchwała nr 9/2024 w sprawie przeznaczenia kwoty … złotych na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w budynku bazy Węgle-Żukowo.
- uchwała nr 10/2024 w sprawie zmiany nazwy Sportowego Klubu Wędkarskiego Ecofishing Tubis.
- uchwała nr 11/2024 w sprawie dofinansowania startu Patrycji Pawlikowskiej-Bobrowskiej w Mistrzostwach Świata Kobiet w 2024 r. w dyscyplinie spławikowej.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 18.01.2024 roku.

Podjęte uchwały:
1/2024 w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez dla dzieci i młodzieży w Okręgu PZW w Elblągu w 2024 roku.
2/2024 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strażników SSR Sztum objętych ulga w składce okręgowej na rok 2024.
3/2024 w sprawie przyznania licencji sędziowskich po jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku.
4/2024 w sprawie zatwierdzenia planu odłowów kontrolnych na potrzeby sporządzania operatów rybackich i odłowów tarlaków w 2024 roku.
5/2024 w sprawie zmiany w Regulaminie Stanicy Wędkarskiej w Malborku.
6/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na Kartę Wędkarską w Kołach Okręgu PZW w Elblągu.

 

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 14.12.2023 roku.


Podjęte uchwały:

- uchwała nr 41/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu oraz komisji problemowych działających przy Okręgu w 2024 r.
- uchwała nr 42/2023 w sprawie zatwierdzenia terminarza okręgowych imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2024 r.
- uchwała nr 43/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Grand Prix Okręgu w Dyscyplinie Feederowej.
- uchwała nr 44/2023 w sprawie zatwierdzenia reprezentantów Okręgu PZW w Elblągu w sportowych imprezach ogólnopolskich w 2024 r.
- uchwała nr 45/2023 w sprawie zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego.
- uchwała nr 46/2023 w sprawie zatwierdzenia wykazu aktywnych strażników SSR objętych ulgą w składce okręgowej na rok 2024 zgodnie z uchwałą nr 18/2023 z dnia 25.11.2023 r. Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu w sprawie ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach PZW w Elblągu w 2024 r.
- uchwała nr 47/2023 w sprawie zatwierdzenia planu zarybień wód użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu w 2024 r.
- uchwała nr 48/2023 w sprawie zakupu silnika do łodzi dla grupy SSR przy kole PZW w Kwidzynie.
- uchwała nr 49/2023 w sprawie wniosku do RDOŚ w Olsztynie na odłów tarlaków w terenach rezerwatowych Ostoi Bobrów na rzece Pasłęce.
- uchwała nr 50/2023 w sprawie wykonania pomostu pływającego na rzece Nogat na stanicy wędkarskiej w miejscowości Malbork.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 30.11.2023 roku.

 Podjęte uchwały:

- uchwała nr 38/2023 w sprawie przyznania diet dla skarbników kół za IV kwartał 2023 r.

- uchwała 39/2023 w sprawie zatwierdzenia ryczałtów za sędziowanie w Okręgu PZW w Elblągu w 2024 roku.

- uchwała nr 40/2023 w sprawie zatwierdzenia umowy dzierżawy Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pasłęku.

Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 23.10.2023 r.

Podjęte uchwały:
39/2023 w sprawie zatwierdzenia stawek ryczałtów za sędziowanie w 2024 roku

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok