ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 26 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

Akt obowiązujący. Rozporządzenie określa granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów rybołówstwa/granice obowiązywania ustawy o rybołówstwie a ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym: amatorskiego połowu ryb.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok