INFORMACJA

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, jako użytkownik 36 obwodów rybackich zwraca się do wszystkich członków naszego Stowarzyszenia o zapoznanie się z treścią pisma o sygnaturze KHZ.442.5.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., które otrzymaliśmy z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mając na uwadze, jak istotne problemy zostały w nim poruszone, zwracamy się z prośbą o wdrożenie ich w życie w miarę posiadanych możliwości.

W załączeniu:
- pismo o sygnaturze KHZ.442.5.2024
Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu
Krzysztof Cegiel

WYNIKI REJESTRACJI ODŁOWÓW WĘDKARSKICH W 2023r.

WYNIKI REJESTRACJI ODŁOWÓW WĘDKARSKICH W 2023r. -  Zestawienie

Informacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Informacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie niezwłocznego uśmiercania odłowionych IGO - Dokument

Zarybienie kleniem w dniu 18.06.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 18.06.2024 r. planuje przepowadzić zarybienie kleniem narybkiem letnim niżej wymienionych obwodów rybackich:

- rzeka Liwa (Renawa) nr 2 - m. Bronowo - godz. 10-14 - 10000 szt.

- rzeka Liwa (Renawa) nr 5 - m. Kwidzyn - godz. 10-14 - 5000 szt.

- rzeka Pasłęka nr 9 - m. Osetnik - godz. 10-14 - 10000 szt.

- rzeka Pasłęka nr 10 - m. Braniewo - godz. 10-14 - 6700 szt.

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 500-077-669

Grzegorz Staniucha

Odłowy kontrolne

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 15.05.2024 r. w godz. 8-15 planuje przeprowadzić odłowy kontrolne w obwodzie rybackim rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego. Odłowy prowadzone są na potrzeby sporządzenia operatu rybackiego.

 

Dla osób, które działają na zasadzie: "nie znam się, ale się wypowiem" pragnę wyjaśnić, że w skład tego obwodu nie wchodzą rzeki Szkarpawa,Nogat czy Pasłęka, które stanowią odrębne obwody rybackie.

Skopiowanie nazwy obwodu wymienionego w komunikacie, a następnie wklejenie go w okno przeglądarki daje wiedzę tajemną:

https://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/5138/akt.pdf

Dokładne sprecyzowanie miejsca dokonywania odłowów jest niezwykle utrudnione z  uwagi na charakter cieków wchodzących w skład tego obwodu rybackiego i jest ustalane na bieżąco.

Członkowie PZW zainteresowani udziałem w odłowach proszeni są o kontakt w godzinach pracy biura pod numerem telefonu: 501-202-889.

Grzegorz Staniucha

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok