Nowe granice obrębu ochronnego Rakowiec na rz. Nogat

b 0 0 0 00 images obręg ochronny nogatInformuję, że pełną treść uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego wraz z uzasadnieniem oraz mapą określającą nowe granice obrębu ochronnego Rakowiec na rz. Nogat można znaleźć pod linkiem zamieszczonym poniżej:
https://bip.pomorskie.eu/a,68088,w-sprawie-ustanowienia-obrebu-ochronnego-w-obwodzie-rybackim-rzeki-nogat.html

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel