Zarybienie jaziem narybkiem letnim w dniu 13.06.2024 r.

Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego w Elblągu informuje,  że w dniu 13.06.2024 r.  planuje przeprowadzić zarybienie jaziem narybkiem letnim niżej wymienionych obwodów rybackich:

- rzeka Nogat - m. Malbork, Letniki, Jazowa - 150 000 szt. - godz. 9-14

- rzeka Liwa (Renawa) nr 5 - m. Kwidzyn - 5000 szt. - godz. 9-14

- rzeka Liwa (Renawa) nr 2 - m. Bronowo - 10000 szt. - godz. 9-14

- rzeka Sszkarpawa - m. Chorążówka, Rybina, Sztutowo  - 100 000 szt.- godz. 9-14

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 534-810-009

Grzegorz Staniucha

Zarybienie sandaczem w dniu 05.06.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 05.06.2024 r. planuje przeprowadzić zarybienie sandaczem narybkiem letnim niżej wymienionych obwodów rybackich:

- rzeka Stradyk nr 1 - m. Głębock - godz. 9-14 - 30000szt.

- rzeka Pasłęka nr 9 - m. Chruściel - godz. 9-14 - 31000 szt.

- jezioro Kuksy w zlewni kanału Kanał Elbląski - m. Kuksy - godz. 9-14 - 10000 szt.

- rzeka Szkarpawa - m. Chorążówka, Rybina, Sztutowo - godz. 9-14 - 55000 szt.

- jezioro Kucki (Klecewskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja) - m. Jaromierz - godz. 9-14 - 15000 szt.

 

Jest to zarybienie uzupełniające do poziomu przewidzianego na dzień 31.05.2024 r., którego nie udało się zrealizować z uwagi na problemy z odłowem narybku w ośrodku zarybieniowym.

 

Kontakt do osób odpowiedzialnych: 501-202-889, 500-077-669

Grzegorza Staniucha

Zarybienie sandaczem w dniu 28.05.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 28.05.2024 r. planuje przeprowadzenie zarybień niżej wymienionych obwodów rybackich sandaczem narybkiem letnim:

- rzeka Nogat - m. Malbork, Letniki - godz. 7-8 - 78000 szt.

- jezioro Kucki (Klecewskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja)  m. Jaromierz - godz. 7-9 - 72000 szt.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 501-202-889

- rzeka Nogat - m. Malbork, Letnieki, Jazowa - godz. 11-15 - 200000 szt.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 500-077-669

Grzegorz Staniucha

 

Zarybienie kleniem w dniu 24.05.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblagu informuje, że w dniu 24.05.2024 r. planowane jest zarybienie kleniem wylęgiem następujących obwodów rybackich:

- rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego - m. Frombork - 19500 szt. - godz. 10-14

- rzeka Liwa (Renawa) nr 2 - m. Bronowo - 15000 szt. - godz. 10-14

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej : 501-202-889

 

Grzegorz Staniucha

Zarybienie sandaczem narybkiem letnim w dniu 31.05.2024 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu planuje w dniu 31.05.2024 r. przeprowadzić zarybienie sandaczem narybkiem letnim niżej wymienionych obwodów rybackich:

- rzeka Stradyk nr 1 - m. Głębock - godz. 10-14 - 40000szt.

- rzeka Pasłęka nr 9 - m. Chruściel - godz. 10-14 - 50000 szt.

- kanał Panieński - m. Solnica - godz. 10-14 - 20000szt.

- jezioro Kuksy w zlewni kanału Kanał Elbląski - m. Kuksy - godz. 10-14 - 10000 szt.

- rzeka Szkarpawa - m. Chorążówka, Rybina, Sztutowo - godz. 10-14 - 80000 szt.

- jezioro Kucki (Klecewskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja) - m. Jaromierz - godz. 10-14 - 30000 szt.

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 501-202-889

 

Grzegorz Staniucha

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok