Informacja - rezerwacje łodzi na j.Dużno

Okręg PZW w Elblągu informuje, iż Zarząd Okręgu w drodze uchwały, uchylił dotychczasową uchwałę dotyczącą regulaminu i rezerwacji łodzi na j.Drużno. Nowe zasady i regulaminy zostaną opublikowane do 30 czerwca 2023 roku. Jednocześnie informujemy, iż możliwość składania rezerwacji łodzi dla kół Okręgu w Elblągu będzie możliwa od 1 lipca 2023 roku. natomiast rezerwacje indywidualne uruchomione zostaną od 1 sierpnia 2023 roku za pomocą platformy rezerwacji łodzi pod adresem www.lodkidruzno.pl

Informacj dotycząca zwrotów opłat za odwołane rezerwacje łodzi na j.Drużno.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu przypomina, że zgodnie z regulaminem zwrotów za rezerwacje łodzi na jeziorze Drużno wnioski związane ze zwrotem płatności powinny być dokonywać na bieżąco. Ostateczny termin składania wniosków o zwrot za sezon 2022 przypada na dzień 16.01.2023 roku. Wszelkie wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy zatem o jak najszybsze i terminowe składnie wniosków o zwrot.

https://lodkidruzno.pl/regulaminy/regulamin-zwrotow.html

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok