Informacja dot.zezwolenia na amatorski połów ryb w rezerwacie przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”

Na polecenie Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuję, że po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, aktualne zezwolenia na amatorski połów ryb w rezerwacie przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” będą ważne do czasu obowiązywania aktualnych zadań ochronnych, co wynika z treści Zarządzenia nr 55 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Regulamin połowu ryb z łodzi na Zbiorniku Pierzchalskim w 2019 r.

Regulamin połowu ryb z łodzi na Zbiorniku Pierzchalskim w 2019r.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 40 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”.
Ustala się realizację ww. Zarządzenia w następujący sposób:
Dopuszcza się połów wędkarski z siedmiu łodzi, które znajdują się w dyspozycji kół i okręgu:
Okręg  -  1 szt.
Chruściel  –  1 szt.
Braniewo  –  2 szt.
Orneta      –  1 szt.
Pieniężno  – 1 szt.
Młynary     – 1 szt.
Termin wykorzystania łodzi do amatorskiego połowu ryb – od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Korzystanie z łodzi wg kolejności zgłoszenia i zasad określonych przez Zarządy Kół PZW, które dysponują łodziami. Do nich należy prowadzenie rejestru wypożyczeń, a także utrzymanie sprawności technicznej łodzi i ustalenie miejsca ich postoju.
Na terenie rezerwatu przyrody obowiązują następujące wymiary i limity ochronne:
boleń – od 70 cm
jaź i kleń – do 30 cm;
lipień – 1 szt., do 32 cm;
pstrąg potokowy – 1 szt., do 40 cm i od 50 cm;
szczupak – do 50 cm i od 90 cm;
Pozostałe wymiary i okresy ochronne zgodnie z obowiązującym zezwoleniem na amatorski połów ryb i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
Zabronione jest łowienie metodą trollingu.
Obowiązuje zakaz używania silników spalinowych.
Powyższy regulamin obowiązuje do dnia wejścia w życie przepisów zawartych w kolejnym zarządzeniu Dyrektora RDOŚ.

Sporządził:
Sławomir Chabowski
Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 10/2019 z dnia 24.05.2019r. Zarządu Okręgu PZW w Elblągu

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok