Statut PZW zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy

Niniejszym uprzejmie informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 31.08.2017 r. dokonał rejestracji Statutu PZW uchwalonego na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w dniu 15.03.2017 r.
W załączeniu jednolity tekst Statutu PZW zarejestrowany w KRS oraz aktualny odpis Centralnej Informacji KRS zawierający stosowny wpis w dziale 1, Rubryka 4 – Informacja o statucie.

Statut PZW

Odpis Centralnej Informacji KRS

Biuro ZG PZW / GK

Źródło: www.pzw.org.pl

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok