SPŁAWIKOWE ZAWODY DLA SĘDZIÓW DYSCYPLIN WĘDKARSKICH

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu zaprasza aktywnych sędziów dyscyplin wędkarskich, wytypowanych przez Zarządy Kół, jako wyróżniających się w pracy przy organizacji i prowadzeniu zawodów wędkarskich, na:

SPŁAWIKOWE ZAWODY DLA SĘDZIÓW DYSCYPLIN WĘDKARSKICH, które odbędą się w dniu 07.04.2023 r. na zbiorniku Zakrzewko 1 w Pasłęku.
Program zawodów:
7:00 – zbiórka, szkolenie z zakresu zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego, sprawdzenie listy, losowanie stanowisk,
7:30 – 9:00 – czas przygotowawczy,
9:00 – 13:00 – zawody,
13:00 – 14:00 - ważenie ryb praca Komisji Sędziowskiej,
14:00 – ogłoszenie wyników, posiłek.
Prosimy Zarządy Kół o przesłanie list sędziów uczestniczących w zawodach, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 04.04.2022 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do prowadzenia zmian w programie godzinowym. Zawodnicy zostaną o nich poinformowani na odprawie technicznej.

 

Wiosenna sesja egzaminacyjna na licencje sędziego dyscyplin wędkarskich 2024

Okręgowe Kolegium Sędziowskie informuje, że egzamin na licencje sędziów dyscyplin wędkarskich oraz szkolenie z zakresu zasad organizacji sportu wędkarskiego odbędzie się w dniu 6.04.2024 r.  o godzinie 10.00. w Elblągu, w siedzibie Zarządu Okręgu, przy ul. Sukienniczej 10. Prosimy kandydatów o zgłaszanie się do dnia 3.04.2024 r. na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska, koła PZW i licencji na jaką kandydat zdaje.

Przewodniczący OKSędz. Maciej Smilgin

Jesienna sesja egzaminacyjna na licencje sędziego dyscyplin wędkarskich

Okręgowe Kolegium Sędziowskie informuje, że egzamin na licencje sędziego dyscyplin wędkarskich oraz szkolenie z zakresu zasad organizacji sportu wędkarskiego odbędzie się w dniu 25.11.2023 r. w Elblągu w biurze ZO PZW o godz.
10.00.
Prosimy kandydatów o zgłaszanie się do dnia 23.11.2023 r. na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z podaniem imienia i nazwiska, koła PZW i licencji na jaką kandydat zdaje.
Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziowskiego Maciej Smilgin

Skład Okręgowego Kolegium Sędziowskiego w kadencji 2022-2026

Okręgowe Kolegium Sędziowskie:


1. Maciej Smilgin – Przewodniczący
2..........................– Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Smilgin – Sekretarz
4. Marek Jasiński – Członek
5. Przemysław Klarecki – Członek

Regulamin Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO
PRZY ZARZĄDZIE OKRĘGU PZW W ELBLĄGU
Zatwierdzony uchwałą nr 29/2020 Prezydium ZO PZW w Elblągu z dnia 29.10.2020 r.
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1.Okręgowe Kolegium Sędziowskie (OKSędz.) działa przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym (OKS) powołanym przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu i realizuje swoje zadania na podstawie niniejszego regulaminu.
2.Kolegium Sędziowskie prowadzi swoją działalność zgodnie z:
I. statutem, regulaminami i przepisami PZW,
II. uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Elblągu,
III. decyzjami OKS oraz własnymi, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§2
Do zadań Kolegium Sędziowskiego należy kierowanie całokształtem spraw sędziowskich, a w szczególności:
1. dokonuje naboru kandydatów na sędziów, organizuje ich szkolenia oraz przeprowadza egzaminy na sędziów klasy podstawowej i okręgowej,
2. planuje, organizuje i przeprowadza szkolenia sędziów klasy podstawowej i okręgowej,
3. dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny aktywności i pracy poszczególnych sędziów oraz w razie potrzeby przeprowadza ich weryfikację,
4. występuje z wnioskiem do OKS o nadanie licencji podstawowej i okręgowej, po zdanych egzaminach i zaliczonych praktykach, albo o obniżenie licencji okręgowej do podstawowej lub pozbawieniu licencji podstawowej w stosunku do sędziów biernych lub naruszających przepisy,
5. typuje obsady głównych komisji sędziowskich na zawody okręgowe, oraz rozpatruje wnioski z kół dotyczące obsad sędziowskich na zawodach,
6. wdraża przepisy sędziowskie oraz nadzoruje ich jednolite stosowanie, zgodne z aktualnymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” oraz regulaminami zawodów sportowych Okręgu PZW w Elblągu.
7. Analizuje otrzymane z kół PZW i od sędziów uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego w tym regulaminów dyscyplin wędkarskich.
8. Opracowuje i opiniuje wnioski dla OKS i Zarządu Okręgu dotyczące spraw sędziowskich i zmian w przepisach.
9. Rozpatruje odwołania i protesty oraz spory dotyczące sędziów w oparciu o „Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego”
10. Opracowuje i proponuje dane do rocznego preliminarza OKS w części dotyczącej OKSędz. (ryczałty sędziowskie) oraz nadzoruje wykonanie budżetu w tej części.
11. Proponuje kandydatów na sędziów klasy krajowej i opiniuje stosowne wnioski
12. Wnioskuje do Zarządu Okręgu o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla najaktywniejszych sędziów
13. Raz w roku opracowuje i składa sprawozdanie do OKS z własnej działalności

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok