REGULAMIN FEEDEROWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU na rok 2023.

1. Cel organizacji feederowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:
a) promowanie w kołach PZW dyscypliny feederowej,
b) przygotowywanie oraz pozyskiwanie zawodników do reprezentowania Okręgu na arenie ogólnopolskiej,
c) poprzez udział w zawodach zapoznawanie zawodników z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie feederowej,
d) integracja zawodników naszego Okręgu uprawiających dyscyplinę feederową i wymiana doświadczeń wędkarskich.
2. Feederowe Grand Prix składa się z 3 jednoturowych zawodów wędkarskich, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.
3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na sektory, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinie feederowej. Ogranicza się ilość uczestników do 45 zawodników ,decyduję kolejność zgłoszeń.
4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie.
5. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.
6. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
a) puchary za miejsca 1-3 ufundowane przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,
b) nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski (jeśli takowe pozyska organizator).
c) upominki rzeczowe ufundowane przez ZO PZW W Elblągu za miejsca 1-3.
7. Do klasyfikacji końcowej po 3 zawodach zaliczane będą wyniki z wszystkich 3 startów w zawodach z cyklu Grand Prix.
8. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy.
9. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu otrzymują:
a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca
b) puchary za miejsca 1-3,
c) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.
10. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, na miejscach od 1 do 15 uzyskują prawo startu w Feederowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym.
Zarząd Koła zgłasza na Mistrzostwa Okręgu - mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl, w zakładce druki na zawody.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2022 r.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok