REGULAMIN TEAMOWYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU na rok 2023.

1. Cele organizacji teamowych spinningowych zawodów GRAND PRIX OKRĘGU:
• Wyłonienie Teamowego Mistrza Okręgu,
• Zainteresowanie wędkarzy teamową dyscypliną spinningową,
• Mobilizowanie spinningistów w Okręgu PZW w Elblągu do uczestnictwa i rywalizacji w zawodach sportowych,
• Integracja spinningistów oraz wymiana doświadczeń,
• Zainteresowanie juniorów dyscypliną spinningową i ich praktyczny rozwój poprzez uczestnictwo w zawodach.
2. Spinningowe GRAND PRIX składa się z 4 tur spinningowych zawodów teamowych z łodzi, wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych Zarządu Okręgu na dany rok.
Regulamin i organizacja zawodów uwzględnia Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW i nie może być z nim w sprzeczności.
3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” . Do uczestnictwa w zawodach zgłoszony może zostać aktualny członek Okręgu PZW w Elblągu.
4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie, a za organizację i logistykę odpowiedzialny jest Okręgowy Kapitanat Sportowy.
5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
• Puchary za zajęcie miejsc 1-3.
6. Zawody rozgrywane są z jednostek pływających. Team składa się z dwóch zgłoszonych, przed pierwszą turą, zawodników i pozostaje w niezmienionym składzie w całym cyklu Grand Prix Okręgu. Jednorazowo dopuszcza się wprowadzenie zawodnika rezerwowego, nie będącego członkiem innego zgłoszonego teamu.
7. Team we własnym zakresie zabezpiecza łódź zgodną z ZOSW i Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej.
8. W teamie może znajdować się tylko 1 junior ( wymagana zgoda opiekunów prawnych).
9. Zawody rozegrane będą na akwenie wskazanym przez OKS, dopuszcza się organizację na akwenach mniejszych niż 300 ha.
10. Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się zgodnie z zapisami komunikatów na dane zawody.
11. Do końcowej klasyfikacji teamowej zaliczane będą wyniki wszystkich 4 zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu w celu wyłonienia Teamowego Mistrza Okręgu.
12. Kalendarz okręgowy będzie uwzględniał zakończenie eliminacji w czasie umożliwiającym zgłoszenie teamów do Mistrzostw Polski.
13. Zwycięzcy w końcowej klasyfikacji teamowej otrzymują:
• prawo startu w Mistrzostwach Polski (zawodnicy zgłoszeni na Mistrzostwa Polski otrzymuje pełne zabezpieczenie finansowe startu w zawodach),
• puchary za miejsca 1-3,
• dyplomy honorowe za miejsca 1-3,
• 13 najlepszych teamów z cyklu Grand Prix Okręgu uzyska prawo udziału w integracji wędkarskiej na j. Drużno.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022r.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok