REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX OKRĘGU PZW W ELBLĄGU na rok 2023

1. Cel organizacji spławikowych zawodów w cyklu Grand Prix Okręgu:
a) szerokie zainteresowanie zarządów kół oraz wędkarzy w kołach dyscypliną wędkarstwa spławikowego,
b) pozyskiwanie i przygotowywanie zawodników do uczestnictwa w rywalizacji sportowej,
c) integracja wędkarzy oraz wymiana doświadczeń podczas wspólnego wędkowania,
d) praktyczne poznawanie „Zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW” poprzez udział w zawodach.
2. Spławikowe Grand Prix składa się z 4 jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Elblągu na dany rok.
3. Zawody rozgrywane są w kategorii „open” z podziałem zawodników na 3 sektory.
4. Zawody sędziuje główna komisja sędziowska powołana przez Okręgowe Kolegium Sędziowskie. Przygotowanie oraz zabezpieczenie terenu zawodów oraz spraw logistycznych, jak również wyznaczenie sędziów kontrolnych i wagowych, należy do kół, będących współorganizatorami zawodów z cyklu Grand Prix.
5. W każdych zawodach cyklu wręczone będą:
a) puchary ufundowane przez Koło PZW lub sponsora, pozyskanego przez Koło, będące współorganizatorem zawodów,
b) upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez ZO PZW w Elblągu,
c) nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.
6. Z poszczególnych zawodów cyklu Grand Prix prowadzona będzie punktacja z podziałem na kategorie wiekowe: weteran (65+), weteran(55+), senior, kobieta, młodzież (U25), junior (U20), kadet (U15).
7. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są wyniki z wszystkich 4 zawodów z cyklu.
8. Obowiązująca w poszczególnych zawodach i w całym cyklu Grand Prix jest punktacja prowadzona w oparciu o program komputerowy.
9. W klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych, uwzględnia się zawodników, którzy startowali w co najmniej 3 zawodach wędkarskich z całości cyklu.
10. W ostatnich 4 zawodach z cyklu Grand Prix prawo startu otrzymują:
- 15 seniorów najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 5 weteranów (55+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- 5 weteranów (65+) najwyżej sklasyfikowanych w cyklu,
- młodzież, juniorzy, kadeci i kobiety - wszyscy biorący udział w cyklu.
11. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej cyklu, w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują:
a) tytuł „Wędkarza Roku” za zajęcie 1-go miejsca
b) puchary za miejsca 1-3,
c) nagrody i upominki rzeczowe za miejsca 1-3 ufundowane przez darczyńców i osoby lub instytucje wspierające sport wędkarski.

12. Zawodnicy sklasyfikowani w całym cyklu Grand Prix, w poszczególnych kategoriach wiekowych na miejscach:
a) seniorzy – od 1-10
b) weteran (55+) – od 1-3
c) weteran (65+) – od 1-3
d) kadeci U15, juniorzy U20, młodzież U25 oraz kobiety – wszyscy biorący udział w cyklu Grand Prix
uzyskują prawo startu w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w roku następnym, pod warunkiem udziału w Spławikowych Mistrzostwach Koła, w którym zawodnik opłacił składki.
Zarząd Koła zgłasza na Mistrzostwa Okręgu - mistrza koła i zawodników, którzy uzyskali prawo startu z GP Okręgu na odpowiednich drukach, zamieszczonych na stronie www.pzw.elblag.pl w zakładce druki na zawody.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Elblągu.

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok