Sprawozdanie z działalności sportowej PZW Okręg Elbląg za rok 2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2023 ROK.
Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2023 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.
Pomimo planu pracy i przygotowania terminarza zawodów, niektóre z zaplanowanych imprez wędkarskich niestety nie doszły do skutku. Do takich należą:
- Muchowe Mistrzostwa Okręgu planowane na 26.02.2023 r. zostały odwołane ze względu na zbyt małą ilością zgłoszonych zawodników ( mniej niż 10 osób)
- Również ze zbyt małą ilością zgłoszonych zawodników ( mniej niż 10 osób) Spinningowe Indywidualne Mistrzostwa Okręgu mające się odbyć w dniach 13-14.05.2023 r. zostały odwołane.
- Z przyczyn organizacyjno-technicznych nie odbyły się zaplanowane na 22-23.04.2023r Surfcastingowe Otwarte Mistrzostwa Okręgu-Memoriał Tomka Woźnego.
Pozostałe przedsięwzięcia w dziale sportowym w 2023 roku realizowano zgodnie z:
a/ terminarzem imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich na 2023 rok, czyli wyjazdy reprezentantów na zawody ogólnopolskie
b/ planami posiedzeń Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Okręgowego Kolegium Sędziowskiego
c/ planem pracy Wiceprezesa ds. Sportu ZO PZW w Elblągu.
I tak też w 2023 roku zrealizowane zostały zawody wędkarskie rangi mistrzostw okręgu oraz trzy cykle Grand Prix Okręgu w dyscyplinie: spławikowej, spinningowej z łodzi oraz feederowej.

Sprawozdanie z działalności sportowej Okręgu PZW w Elblągu w 2022 roku

Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2022 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.

1.Dyscyplina spławikowa:

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu

w kategoriach: U15, U20, U25 i kobiet odbyły się na rzece Elbląg w dniach 7-8.05.2022 r. – 21 zawodniczek i zawodników

w kategoriach: senior, weteran 55+ i 65+ odbyły się na rzece Elbląg w dniach 4-5.06.2022 r.- 38 zawodników.

W Spławikowych  Mistrzostwach Polski reprezentowali nas zawodnicy:

- w kategorii seniorów – Łukasz Stasiak- 31 miejsce

- w kategorii kobiet -Patrycja Pawlikowska-Bobrowska – 7 miejsce, Bożena Kadamus – 36 miejsce

- w kategorii juniorów U20 – Daniel Śliwiński – 57 miejsce

- w kategorii weteranów 55+ -Roman Okoń 34 - miejsce

W Grand Prix Polski reprezentowali nas:

- w kategorii kobiet – Patrycja Pawlikowska-Bobrowska –  1 miejsce.

- w kategorii juniorów U20 – Daniel Śliwiński – 24 miejsce

Na uwagę i gratulacje zasługuje fakt, iż zawodniczka naszego okręgu i kadrowiczka Patrycja Pawlikowska – Bobrowska walczyła w drużynie na Spławikowych Mistrzostwach Świata we Francji  uzyskując drużynowo  miejsce 3.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2021 ROK.

 Pomimo panującej pandemii covid-19 w roku 2021 Okręgowy Kapitanat Sportowy dokonał przygotowania planu pracy oraz terminarza imprez wędkarskich.

Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2021 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 36/2020 z dnia 17.12.2020 r. i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.

Ze względu na panującą pandemię covid-19 oraz obostrzenia rządowe, jak również z powodu warunków atmosferycznych niektóre zaplanowane w terminarzu zawody wędkarskie i imprezy sportowe nie doszły do skutku.

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Elblągu poinformował, że w związku z możliwością rozgrywania zawodów wędkarskich od 8 maja 2021 r. podjęliśmy kroki do rozpoczęcia sezonu 2021. Ponieważ planowane do 8 maja 2021 r. zawody zostały odwołane lub przełożone na inne terminy, musieliśmy dokonać korekt Okręgowego Kalendarza Imprez Sportowych. organizowanych przez OKS tj:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2020 ROK.

Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2020 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.
Niestety z powodu pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych obostrzeń przez Rząd RP, zaplanowane w pierwotnej wersji zawody zostały odwołane. Wpływ na tą decyzję miały również sugestie i wytyczne Zarządu Głównego PZW, jak również odwołanie wszystkich zawodów wędkarskich rangi Mistrzostw Polski i GPX, w związku z czym OKS podjął decyzję o odwołaniu zawodów eliminacyjnych rangi Mistrzostw Okręgu i GPX Okręgu.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W OKRĘGU PZW W ELBLĄGU ZA 2019 ROK.

 

Zawody wędkarskie oraz imprezy sportowe zaplanowane przez Okręgowy Kapitanat Sportowy zostały ujęte w „Terminarzu imprez sportowych w Okręgu PZW w Elblągu w 2019 roku”, który został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu nr 53/2018 z dnia 07.12.2018 r. i przyjęty do realizacji przez Zarząd Okręgu.

Pozostałe przedsięwzięcia w dziale sportowym w 2019 roku realizowano zgodnie z:
a/ terminarzem imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich na 2019 rok:
- dyscyplina spinningowa,

b/ planami posiedzeń Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

c/ planem pracy Wiceprezesa ds. Sportu ZO PZW w Elblągu.

Wszystkie zaplanowane w terminarzu zawody wędkarskie i imprezy sportowe odbyły się bez zakłóceń i planowo oprócz Muchowych Mistrzostw Okręgu, które nie odbyły się w wyznaczonym terminie z powodu braku wystarczającej ilości zgłoszonych zawodników, która powinna wynosić minimum 10 .

W 2019 roku odbyły się:

elspinecotubisPSSteam poland logo kolor transparentpls logo kolor transparent ok